Övrig teknik

Säkerhetslösningar för hem & företag sedan 2015

Andningsövervakaren som vakar över din bebis

BM02 NANNY Baby Monitor

Övervakaren Nanny kan kalla på hjälp. Du kan sova lugnt när du vet att vår anordning vakar över din bebis andning och omedelbart varnar dig med en akustisk eller visuell signal om andningen upphör. Dessutom är Nanny medicinskt certifierad och används ofta i sjukhus.

Medicinskt certifierad andningsövervakare för bebisar

Nanny har godkänts i ett antal mycket strikta kliniska tester enligt europeiska normer. Den är 100 % säker för barn och används även i förlossningsavdelningar och behandlingshem för spädbarn och föräldrar. Du kan enkelt slå på anordningen i mörkret och du kan höra den även genom stängda dörrar.

85 länder

Andningsövervakaren Nanny används i många länder över hela världen.


200

Tussen enheter

Föräldrar över hela världen är nöjda med Nanny.

Det är därför den är så framgångs rik2 sensorplattor


Ha en platta hemma och en hos dina föräldrar. Det blir då enkelt att endast transportera styrenheten.

Så här enkelt installerar du och använder din Nanny